CONNECTING CARE

Ga naar de website van Medic Taxi

Binnen Dutch Medical Group wordt samengewerkt door een vijftal dienstverlenende organisaties binnen de gezondheidszorg. Deze organisaties zijn voornamelijk gespecialiseerd in diverse vormen van medisch vervoer. De jarenlange ervaring met het medisch vervoer heeft de basis gevormd voor de ontwikkeling van opleidingen op het gebied van medische en rijtechnische kennis en vaardigheden. Zodoende wordt door één van de werkmaatschappijen diensten aangeboden op het gebied van training en scholing. Voor alle bedrijven die tot Dutch Medical Group behoren zijn professionaliteit en kwaliteit kernwaarden. Door op de juiste wijze invulling te geven aan deze begrippen wordt de continuïteit van de organisatie maximaal gewaarborgd. Vanwege het belang dat Dutch Medical Group hecht aan kwaliteit, zijn Meditaxi, Broeder de Vries en Dutch Medical College ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Missie

Alle bedrijven die opereren onder de vlag van Dutch Medical Group zijn actief op het gebied van medische dienstverlening. De dienstverlening wordt gekenmerkt door een hoge graad van professionaliteit en kwaliteit. Deze begrippen worden in onze organisatie met hoofdletters geschreven en komen dan ook terug in ons mission statement: Demonstrating love for life by connecting, factilitating and supporting care.

Visie

Alle medewerkers van Dutch Medical Group dragen bij aan het realiseren van de missie door uitvoering te geven aan onderstaande visie.

“Dutch Medical Group streeft ernaar om een begrip te zijn in de wereld van de medische hulpverlening als het gaat om kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare repatriering, opleidingen, ambulance- en huisartsenvervoer. Tevens kan DMG zorg(gerelateerde) instellingen ondersteunen in hun primaire processen, nl.: Het leveren van zorg aan patienten en klanten. Hiermee willen wij het verschil maken voor onze klanten en dit bereiken we door de beste te willen zijn in wat wij doen.”